Lipiec 23, 2021 Category : Komunikaty

Było, minęło… kartka z kalendarza 8/2021

1 lipca

1913 rok – w Sopocie, z inicjatywy Aleksandra Majkowskiego, utworzono Muzeum Kaszubsko- Pomorskie. Funkcjonowanie Muzeum przerwał wybuch I Wojny Światowej.

1948 rok – Muzeum Miejskie w Gdańsku, funkcjonujące od 1872 roku przemianowano na Muzeum Narodowe.

2 lipca

1831 rok – w Warszawie urodził się Alekander Fiodorowicz Hilferding. Ukończył studia na Uniwersytecie Moskiewskim. Jest jednym z najbardziej znanych rosyjskich badaczy dziejów i kultury Kaszub, autorem pracy „Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego”.

9 lipca

1807 rok – w Tylży zawarto pokój na mocy którego Gdańsk po raz pierwszy otrzymał statut Wolnego Miasta.

10 lipca

1929 rok – urodziła się Izabella Trojanowska. Przyszła na świat w Gdyni, gdzie uczyła się w szkole powszechnej. W 1951 roku rozpoczęła pracę w redakcji ,,Dziennika Bałtyckiego’’. Od 1964 roku pracowała jako publicystka w dziale kulturalnym „Głosu Wybrzeża”. Zmarła w 1995 roku w Gdańsku.

17 lipca

1876 rok – urodził się Aleksander Majkowski, lekarz, działacz społeczny i pisarz. Był jednym z założycieli ruchu młodokaszubskiego. Jego najsłynniejszym dziełem jest powieść „Żëcé i przigòdë Remùsa” wydana w 1938 roku.

 

oprac. Iwona Stenka

 

C. Obracht- Prondzyński, Ruch kaszubsko- pomorski, Gdańsk 2016, s. 94. 

C. Obracht- Prondzyński, T. Fopke, K. Kulikowska, Współczesna kultura kaszubska, Gdańsk 2018, s.114.

Pro memoria Izabella Trojanowska (1929-1995), zebrał, oprac. wstępem i przypisami opatrzył J. Borzyszkowski, Gdańsk- Wejherowo 2015, s. 19-22.

F. Sikora, Kalendarium Kaszubsko- Pomorskie, Gdańsk 2005, s. 165- 170.

B. Sadowska, Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczna Aleksandra Hilferdinga (1831-1872), Gdańsk 2020, s. 10-19.