Wrzesień 10, 2021 Category : Komunikaty
Zdjęcie do newsa Konkurs na Piosenkę o Wejherowie. Zapraszamy!

Konkurs na Piosenkę o Wejherowie. Zapraszamy!

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie organizują III Ogólnopolski Konkurs na Piosenkę o Wejherowie.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do osób dorosłych i ma cykl dwuletni. W tym roku organizowany jest I etap konkursu polegający na napisaniu tekstu piosenki. II etap odbędzie się w 2022 roku i będzie polegał na skomponowaniu melodii do nagrodzonych tekstów.

Organizatorzy I etapu oczekują na teksty zarówno w języku polskim, jak i kaszubskim. W przypadku tekstu kaszubskiego, należy dołączyć tłumaczenie na język polski. Jeden autor może zgłosić tylko jeden autorski tekst. Nie dopuszcza się prac pisanych przez więcej niż jednego autora.

Tekst niepublikowanej wcześniej piosenki należy wysłać w 4. egzemplarzach wydruku podpisanych pseudonimem autora oraz na płycie CD opatrzonej tym samym pseudonimem.

Należy dołączyć również dodatkową kopertę podpisaną pseudonimem z wypełnioną karta zgłoszeniową, wewnątrz której znajdą się dane osobowe wymagane  przez organizatora. Wszystko należy umieścić w jednej kopercie, którą należy przesłać pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie im. Aleksandra Majkowskiego ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo, z dopiskiem:  III Ogólnopolski Konkurs na Piosenkę o Wejherowie.

Termin nadsyłania prac: do 30 września 2021 roku. Decyduje data wpływu do organizatora.

Oceny nadesłanych na konkurs tekstów piosenek dokona trzyosobowa komisja, złożona z przedstawicieli Organizatorów i Urzędu Miasta Wejherowa, powołana przez organizatora. Laureaci nagród głównych otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez patrona konkursu – Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta w wysokości ustalonej i upublicznionej na stronie Organizatorów w październiku 2021 r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie: www.biblioteka.wejherowo.pl

Kontakt do organizatora: tel. 58 677 65 70, e-mail: biblioteka@biblioteka.wejherowo.pl

 

Ilustracja: karta pocztowa z Wejherowa, autor Willy Gordon, 1896-1902.