Kwiecień 13, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 9/2021. Uniwersytecka patera

Muzealne smaczki 9/2021. Uniwersytecka patera

Muzealne smaczki 9/2021. Uniwersytecka patera Jakże często rozmyślamy nad wyborem prezentu dla najbliższych. Tego problemu nie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zasłużonym dla uczelni wręcza pamiątkowe patery. Ten limitowany talerz wykonywany jest przez słynny zakład ceramiczny w Chodzieży. Takimż prezentem został obdarowany także prof. Gerard Labuda ...

Zobacz więcej
Marzec 26, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 8/2021. Kaszubscy nobliści

Muzealne smaczki 8/2021. Kaszubscy nobliści

Mùzealné smaczczi 8/2021. Kaszëbsczi nobliscë A wiéta Wa, że na Kaszëbach je nôwiãcy noblistów na cawnym swiece? A jakùż to przëszło? Kò mómë swòjégò Nobla, a za tim szwédczim ni mùszimë sã czerowac. Medal Stolema – zwóny téż Kaszëbsczim Noblã – béł ùstanowiony bez Karno Sztudérów „Pomorania” w 1967 ...

Zobacz więcej
Marzec 17, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 7/2021. Drobniaki z podróży

Muzealne smaczki 7/2021. Drobniaki z podróży

Mùzealné smaczczi 7/2021. Dëtczi z rézów Chtëż z naju nie znaje te wseczëcô, czej pò wrócenim z zagreńcowi rézë, maklô swòjã taszã i… I nalôżô skòpicą dëtków. Jo, jo, a tej z te dëtkama mùszi co zrobic – tak téż lądëją w szkle, tasce, kastcë abò bùczce-skarbónce. Taką b ...

Zobacz więcej
Marzec 11, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 6/2021. Poszedł na stempel

Muzealne smaczki 6/2021. Poszedł na stempel

Mùzealné smaczczi 6/2021. Nen szedł na sztãpel Profesór Gerat Labùda – szerok znóny badéra strzédnëch stolatów, bez lata dzejôł w rozmajitëch nôùkòwëch towarzëstwach, w jaczich zajimôł wësoczé stanowiszcza. Béł midzë jinszima przédnikã Pòznańsczégò Nôùkòwégò Towarzëstwa, rechtorã Ùniwersytetu m. Adama Mickewicza w Pòznanim czë przédnikã Pòlsczi Akademie Ùmiejãtnoscë. Tam-sam a ...

Zobacz więcej
Marzec 09, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 5/2021. Profesorskie karty

Muzealne smaczki 5/2021. Profesorskie karty

Mùzealné smaczczi 5/2021. Profesorsczé kôrtë Profesór Gerat Labùda, przede wszëtczim zajimôł sã badérowanim dzejów Pòlsczi a Pòmòrsczi. Na ùczałô robòta zajima mù wiela czasu. Në wszëtczé biôtczi, wòjnë… Miôł Òn tedë czas na jaką rozriwkã? Zagrôł so chòcbë w kôrcaną wòjnã? A mòże rozmiôł grac w kaszëbską baszkã? Wierã ...

Zobacz więcej
Marzec 05, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 4/2021. Sprezentowane słowo

Muzealne smaczki 4/2021. Sprezentowane słowo

Mùzealne smaczczi 4/2021. Sprezentowóné słowò Nawetka dzysdnia, czej lëdze corôzka mni a mni czëtają, wôrt je kòmù sprezentowac ksążkã. Kò tak to sã prosto słëchô. A czej ksążka, to nôlepi z dedikacją. Ne mògą bëc rozmajité: òficjalné, z pòdzãką, z żëczbama. Jedno je równak gwës, taczé słowa ceszą. Òsoblëwie ...

Zobacz więcej
Styczeń 28, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 3/2021. Opowieści znad Bałtyku

Muzealne smaczki 3/2021. Opowieści znad Bałtyku

Mùzealné smaczczi 3/2021. Òpòwiescë znad Bôłtu Ju na zymk negò rokù, Czëtińcowie, dostóną òd najégò Mùzeùm czekawi ‘ksążkòwi smaczk’ – dwajãzëkòwi zbiérk pt. Opowieści znad Bałtyku / Tales of the Baltic Sea, w jaczim mdze 25 òpòwiescy napisónëch na spòdlim legeńdów, bôjków a pòwiôstków z 5. kòlbôłtowëch krajów – Pòlsczi ...

Zobacz więcej
Styczeń 15, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 2/2021. Nagrodzony…

Muzealne smaczki 2/2021. Nagrodzony…

 Mùzealné smaczczi 2/2021. Nôdgrodnik… Profesór Gerat Labùda w swòjim żëcym dobéł w rémanta nôdgrodów. Wiele z nich bëło achtniãcym jegò ùczałi robòtë, jiné dostôł prosto za to kògùm béł. Westrzód wëapartnieniów wôrt pòdsztrichnąc Òficersczi a Kawalersczi Krziż Òdrodzeniô Pòlsczi, Òrder Biôłégò Òrzła abò téż nôdgrodã miona J. G. Herdera ...

Zobacz więcej
Styczeń 08, 2021 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki

Muzealne smaczki 1/2021. Kaszubski poliglota

Mùzealné smaczczi 1/2021. Kaszëbsczi poliglota Ja mówię dobrze tylko po kaszubsku, to jest moja matryca językowa – tak hewò gôdiwôł ò sobie profesór Gerat Labùda. Wierã kaszëbizna bëła jegò pierszim jãzëkã, jaczi czuł òd malinkòscë. Pózdni naùcził sã pòlsczégò a niemiecczégò, jesz pózdni łacëznë, stôri greczëznë, hebrajsczégò… Robòta ùczałégò ...

Zobacz więcej
Grudzień 24, 2020 Kategoria : Komunikaty Muzealne smaczki
Zdjęcie animowane do newsa Muzealne smaczki 33/2020. Gwiazdor

Muzealne smaczki 33/2020. Gwiazdor

Mùzealné smaczczi 33/2020. Gwiôzdór   Cëż Tobie latos Gwiôzdór przëniese na Gwiôzdkã? Kò darënczi, bò chtëż jich nie lubi! Ju wnetka Gòdë, tak tej baczëta! Ju pòmalinkù jidze do naju nasz kaszëbsczi, prôwdzëwi Gwiôzdór, a òn wszëtkò widzy. Jo, jo, òn nijak ni ma czerzwiony mùcë z trodlą. Nié ...

Zobacz więcej